Knihovna nabízí svým čtenářům

 
PŮJČOVÁNÍ KNIH A ČASOPISŮ
Knihy a časopisy jsou půjčovány dětským i dospělým registrovaným čtenářům ZDARMA zpravidla na dobu 1 měsíce. Po dohodě je možno tuto dobu prodloužit.
 
 
BEZPLATNÁ DONÁŠKA KNIH

Naše služby jsme rozšířili o bezplatnou donášku knih, která je určena starším nebo dlouhodobě nemocným občanům. Jimi vybrané knihy jim přineseme domů. Knihy si čtenáři mohou vybrat pomocí on-line katalogu a o službu nás požádat mailem nebo telefonicky.

 

REGIONÁLNÍ VÝPŮJČNÍ FOND

Šebrovská obecní knihovna nabízí téměř 2000 knih různých žánrů. Naší snahou bude nadále knižní fond pravidelně obnovovat, a to ve spolupráci s pověřenou knihovnou Boskovice, jejíž regionální výpůjční fond je nám k dispozici. 

 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

Pokud máte zájem o konkrétní titul, který momentálně v naší knihovně nemáme, můžeme ho pro vás zajistit pomocí meziknihovní výpůjční služby.

 Časem bychom také chtěli uspořádat různé kulturní besedy a přednášky ve spolupráci s OÚ, ZŠ a pověřenou knihovnou Boskovice.

 

Anketa

Vyhovuje vám výpůjční doba?

Ano (16)

Celkový počet hlasů: 20

Kontakt

Knihovna Šebrov Šebrov 64 (budova OÚ)
679 22
516 431 721 knihovna.sebrov@seznam.cz